/Om oss
Om oss2019-11-13T11:55:09+00:00

Om Hørselshjelpen AS

Eies av Nann-Helen Hartgen Varsi, Autorisert Audiograf ferdig utdannet i 1996 i samarbeid med hennes mann Per Inge Varsi som står for den daglige driften i firmaet.
Nann-Helen har fra 1996 til 2012 jobbet som audiograf/ledende audiograf på Hørselsentralen ved Sørlandet Sykehus Kristiansand. Fra 2012-2018 har Nann-Helen jobbet som audiograf for Finnmarkssykehuset Kirkenes, og ledende audiograf for Finnmarkssykehuset, alle avdelinger.

Fra og med 1.februar 2018 avsluttes arbeidsforholdet ved Finnmarkssykehuset for å kunne yte 100% ved Hørselshjelpen AS.

Per Inge har lang fartstid innen anleggsfaget men har de senere årene omskolert seg innen audiologien. Han er teknisk ansvarlig og drifter butikken i Kirkenes samt følger opp underavdelinger. Per Inge er også samisktalende.

Hørselshjelpen har fra oppstart i 2013 vært drevet fra hjemmekontor i Bjørnevatn. Fra og med 11.august 2017 betjener vi våre kunder fra butikklokale i Kirkenes sentrum for å kunne avhjelpe brukerne på en enklere måte med å være mer tilgjengelig. Vi tilbyr fullverdig hørselstilbud.

I februar 2018 åpnet vår nye butikk i Tromsø. Vi er hos Brillehuset i Storgata 88.

I februar 2019 åpnet vår nye butikk i Harstad. Vi er hos Brillehuset i Storgata 11.

Avdelingen i Harstad avvikles i oktober 2019 pga. mangel på audiograf. Firmaet døpes om til Hørselshjelpen Alta AS og vi vil fra årsskifte 2020 øke tilbudet i Alta.

I februar 2019 åpnet vi ambulerende avdelig i Hammerfest hos Brillehuset i Sjøgata 9 (Nissensenteret)

Vi har også siden februar 2018 vært å finne hos ØNH-spesialisten i Alta i Parksenteret. 

Butikkadresse Kirkenes: Dr. Wessels gate 5 (bak MX-sport)

Vi har fra og med våren 2017 vært medlem av HearMe-gruppen og samarbeider med Alliance optikk-kjeden.

Vi gjør oppmerksom på at pr i dag har frittstående audiografer ikke refusjonsrett. Reiseutgifter og egenandeler refunderes ikke av HELFO.